Onderhoud natuursteen

Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt. Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg belangrijke factor. Hierbij geven wij U enige tips zodat uw terras, oprit of tuinpad er schitterend uit komen te zien.

Indien U na het doorlezen van deze tips toch nog vragen mocht hebben of gewoon aanvullende informatie wenst, kunt U altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Een goede fundering is de basis van elk project.

De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Toch willen wij U graag enkele basisregels meegeven.

Basisregel 1: Fundering

Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een onderlaag die bestaat uit grove steenslag of gebroken puin in de maat 20/32 mm (al dan niet zand/cement gebonden), en een afwerklaag die bestaat uit grof zand of in voorkomend geval met cement gestabiliseerd zand of mortel. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen. Daar waar de ondergrond slechts zeer weinig draagkrachtig is, en in die gevallen waar men twijfelt over de draagkracht van de bestaande ondergrond, adviseren wij het gebruik van een geotextiel. Dit kunststof doek moet worden geplaatst onder de funderingsmaterialen, zodat de druk gelijkmatiger wordt verdeeld. Bovendien zorgt een geotextiel ervoor dat de funderingsmaterialen goed gescheiden blijven van de bestaande ondergrond.

Basisregel 2: Verwachte belasting bepaalt dikte van de fundering

Een andere basisregel bij funderingen bepaalt dat dunne afwerkingproducten (bijv. tegels van 1 à 2 cm dik) een erg stevige fundering vragen, vaak zelfs een massieve betonnen plaat. In dit geval zullen de tegels vaak worden geplaatst in de specie. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Dikke bestratingstenen bijvoorbeeld, kunnen worden geplaatst op een fundering van enkel goed verdicht grof zand. Tenslotte geldt als basisregel ook, dat de verwachte belasting (druk) de dikte van de fundering bepaalt. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het tuinpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers. De prachtige variatie van kleuren en structuren is eigen aan natuursteen. Natuursteen is uniek in zijn kleurnuancering en structuur. Geen twee stenen zijn hetzelfde. Daarom dienen alle tegels, bestratingmaterialen en andere natuursteenproducten vóór verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze manier wordt de meest harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen van het gebruikte materiaal verkregen.

Basisregel 3: Dilatatievoegen en afwatering.

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m2 of de lengte meer dan 5 m1 bedraagt, dient een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering (zandbed) en de legmortel. Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingvoeg door het plaatsen van isolatiefoam of een gelijkwaardig product. Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1 % (= 1 cm per m1) te worden gelegd om waterophoping op de vloer zo veel mogelijk tegen te gaan. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt. De “opsluiting” van de tegels of bestratingmaterialen garandeert duurzaamheid.

Basisregel 4: "Opsluiting"

Elke tegel of bestratingmateriaal dient stevig te worden “opgesloten”. Bij natuursteen wordt vaak met een opsluitband gewerkt. De opsluitband moet hoger zijn dan de dikte van het afwerkproduct. Bij een bestratingsteen van 10 cm dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 15 cm. Vaak kiest men hier voor een hardstenen of granieten opsluitband. Naast opsluitbanden, wordt er met name bij bestratingen vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z’n kant geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1 à 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf.

Basisregel 5: Plaatsing

Gebruik bij de plaatsing altijd schone zandsoorten en in voorkomend geval cement van een goede kwaliteit. Bij lichte kleuren natuursteen (travertin, etc.) adviseren wij het gebruik van trascement. Bij bestratingmaterialen zoals gebakken klinkers en natuursteen worden de stenen tegen elkaar gelegd/bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als elastische brug tussen de stenen. Zonder deze voeg, bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bovendien kunnen mogelijke kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover het materiaal, hoe breder de voeg.

Dunne tegels van 2 à 4 cm dienen te worden geplaatst in een goed gemengd (mortelmolen) zand/cement mengsel van 1 deel cement met 5 à 6 delen zand. Deze zand/cement mengeling dient zandvochtig zijn. Veel professionele tegelzetters zullen deze laag gebruiken als werklaag, waarbij de tegels uiteindelijk in een dunne specielaag worden geplaatst. Het direct plaatsen van de tegels in het zand/cement mengsel blijft echter ook mogelijk.

Basisregel 6: Invegen en voegen

Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0-2 mm tot 0-4 mm, split 1-3 mm tot 2-5 mm). Vul de voegen vóór het aftrillen van de bestrating. Na het aftrillen, zal een tweede vulling van de voegen noodzakelijk zijn. Let hierbij op dat de trilplaat van de trilmachine schoon is. De voegen bij tegels kunnen worden gevuld met split of een voegspecie. Bij gebruik van voegspecie, moet de voegbreedte minimaal 5 mm bedragen. Vanzelfsprekend dient U ervoor te zorgen, dat de gebruikte voegspecie geschikt is voor het gebruik buitenshuis. In ons assortiment bieden wij kant-en-klare Ardex Ardurit GK voegspecies aan, in vier kleuren. Deze voegspecie levert een zeer harde en erg fraaie voeg op. Bij gebruik van deze kant-en-klare voegspecies dienen de tegels gedurende, en onmiddellijk na de verwerking, goed schoon te worden gemaakt. Dit schoonmaken is zeer noodzakelijk om mogelijke resten van voegspecie bovenop de tegels te verwijderen. Gepast onderhoud zorgt voor jarenlang plezier van uw natuursteen. Desert Black, Kotah Stone, Hardsteen, Travertin, de meeste basaltsoorten en andere kalkhoudende materialen: Reinigen.

Na circa 2 á 3 dagen na de plaatsing reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijvoorbeeld "R55 grondreiniger zuurvrij". De eerste 6-8 weken mag men het terras enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken.

Basisregel 7: Beschermen

Indien na 6-8 weken het terras volledig droog is kan men desgewenst een impregnering aanbrengen (S34 vlekstop kleurloze impregnering of S42 kleurverdiepende impregnering). Wilt u geen impregnering, maar toch bescherming van uw terrasvloer, gebruik dan een natuurzeep zoals bijvoorbeeld Carolin. Vermijd in ieder geval overvloedig gebruik van producten. Bij zeer harde, niet poreuze materialen zoals Desert Black, dient u het impregneerproduct in een zeer dunne laag aan te brengen. Overvloedig gebruik van een impregneermiddel kan leiden tot streep- of vlekvorming! Alle natuurproducten hebben de neiging om te verbleken onder invloed van zonlicht. Vooral bij zwarte en donkergrijze materialen is dit verschijnsel opvallend te noemen. Denk hierbij met name aan Desert Black en Spotted Blue. Een impregneermiddel zal dit natuurlijke proces vertragen, echter nooit helemaal tegengaan.

Basisregel 8: Onderhoud

Het normale onderhoud kan gebeuren door af en toe te schrobben met een neutrale natuurzeep (Carolin). Het voedende bestanddeel in deze natuurzeep (lijnolie) zal zorgen voor bescherming, terwijl de zeepbestanddelen voor het noodzakelijke schoonmaken zullen zorgdragen. Zandsteen, graniet, leisteen en kwartsiet: Reinigen.

Na circa 2 á 3 dagen na de plaatsing reinigen met een cementsluierverwijderaar, bijvoorbeeld "R55 grondreiniger zuurvrij". Alhoewel deze niet-kalkhoudende natuursteensoorten zuurbestendig zijn, raden wij toch het gebruik van minder agressieve, zuurvrije producten aan. De eerste 6-8 weken mag men het terras enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Bij ernstige vervuiling met cementresten kan een zuurhoudende reiniger toch noodzakelijk zijn. Neem contact op met ons, indien u hierover vragen heeft.

Algemeen:

In het MO onderhoudsproduktengamma, zijn er verschillende kwaliteitsproducten leverbaar. Voor wat betreft de cementsluierverwijderaar/reiniger kozen wij voor "R55 grondreiniger zuurvrij" van Möller Chemie.
Dit product kan worden toegepast zowel bij alle kalkhoudende natuursteensoorten zoals marmer, travertin, hardsteen, Desert Black, Kotah Stone, enz., als bij niet-kalkhoudende natuursteensoorten zoals graniet, leisteen, en alle zandsteen- en kwartsietsoorten.

De impregneerproducten kunnen wij in twee varianten leveren, waarbij ook hier werd gekozen voor het aasortiment van Möller Chemie. De "S42 kleurverdiepende impregnering" levert naast bescherming, ook een kleurverdieping op. De "S34 vlekstop kleurloze impregnering" levert een goede bescherming op, zonder dat de kleur wordt beïnvloed.

Voor wat de natuurzeep betreft, kozen wij voor Carolin zeep. Deze neutrale zeep, op basis van lijnolie, is zeer geschikt zowel voor een stukje bescherming, als voor het normale onderhoud van alle mogelijke soorten natuursteentegels.

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, en test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluit